Sign In
Manage PermissionsManage Permissions

Operating Hours For Health Centres During Ramadhan 1439H

 

WAKTU OPERASI BAGI PERKHIDMATAN PENJAGAAN KESIHATAN ASASI DI PUSAT-PUSAT KESIHATAN SEMASA BULAN RAMADHAN 1439H / 2018M


Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa waktu operasi bagi Perkhidmatan Penjagaan Kesihatan Asasi di pusat-pusat kesihatan disepanjang bulan Ramadhan 1439H / 2018M adalah seperti berikut:

 

  PUSAT KESIHATAN BERAKAS
Hari Waktu Perkhidmatan Tadahan

Hari Isnin hingga

Khamis dan Hari Sabtu

8.00 pagi hingga 2.00 petang

 

Bagi penduduk di bawah tadahan Pusat Kesihatan Berakas sahaja
7.30 malam hingga 10.00 malam

 

Dibukakan untuk semua

 

Hari Jumaat, Ahad dan

Hari-Hari Kelepasan

Awam

2.00 petang hingga 4.00 petang

7.30 malam hingga 10.00 malam

 

Dibukakan untuk semua

 

 

 

  PUSAT KESIHATAN SUNGAI LIANG
Hari Waktu Perkhidmatan Tadahan

Hari Isnin hingga

Khamis dan Hari Sabtu

8.00 pagi hingga 2.00 petang

Bagi penduduk di bawah tadahan

Pusat Kesihatan Sungai Liang sahaja

Hari Jumaat, Ahad dan

Hari-Hari Kelepasan

Awam

2.00 petang hingga 5.00 petang

7.30 malam hingga 9.00 malam

 

Dibukakan untuk semua

 

 

 

PUSAT-PUSAT KESIHATAN YANG LAIN (SEMUA DAERAH) ​ ​
Hari Waktu Perkhidmatan Tadahan

Hari Isnin hingga

Khamis dan Hari Sabtu

8.00 pagi hingga 2.00 petang

Bagi penduduk di bawah tadahan pusat-pusat kesihatan berkenaan

sahaja

 

Orang ramai dinasihatkan untuk hadir 30 minit sebelum waktu perjanjian untuk memastikan perkhidmatan dapat diberikan dengan lancar. Bagi sebarang maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan atau menghubungi Talian Darussalam 123.

 

 

 

-TAMAT-

 

 

Rujukan         : KK/PR/8/1  

Tarikh           : 29 Syaaban 1439H / 15 Mei 2018

 


Attachments