Sign In
Manage PermissionsManage Permissions

ANNOUNCEMENT: Alternative RIPAS Hospital Telephone Line

PENGUMUMAN 


PENYELENGARAAN TALIAN TELEFON HOSPITAL RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA, KEMENTERIAN KESIHATAN

 

Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa kerja-kerja pembaikan sedang dijalankan ke atas talian Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha 2242424.  Oleh yang demikian, orang ramai adalah dinasihatkan untuk menggunakan talian alternatif bagi menghubungi Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha iaitu 2232111 sehingga kerja-kerja pembaikan selesai dijalankan.

 

Pihak Kementerian Kesihatan ingin memohon maaf atas kejadian yang tidak diduga dan sebarang kesulitan yang timbul disebabkan perkara ini. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh menghubungi Talian Darussalam 123.

 

 

-TAMAT-

 

Rujukan           : KK/PR/3

Tarikh              : 21 September 2019M / 21 Muharram 1441H

 


Attachments