Sign In
Manage PermissionsManage Permissions

Dental Services for Children at the National Dental Centre is closed during the 2nd term School Holiday

PRESS INFO

 

TIADA PEMBUKAAN PERKHIDMATAN PERGIGIAN KESIHATAN MULUT ASASI BAGI PESAKIT KANAK-KANAK SEMASA CUTI PENGGAL KEDUA PERSEKOLAHAN 2017

 

Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Perkhidmatan Pergigian Kesihatan Mulut Asasi bagi Pesakit Kanak-Kanak tidak akan dibukakan kepada orang ramai semasa cuti Persekolahan Penggal Kedua 2017. Ini adalah disebabkan kerja-kerja bagi menaiktaraf sistem pendawaian di Blok A, Pusat Pergigian Negara, Berakas.

 

Orang ramai yang ingin membuat perjumpaan adalah dinasihatkan untuk berkunjung ke Klinik Pergigian di Pusat Kesihatan atau Hospital mengikut tadahan yang telah ditetapkan.

 

Bagi sebarang maklumat lanjut, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan atau menghubungi Talian Darussalam 123.

 

 

-TAMAT-

 

Rujukan       : KK/PR/3

Tarikh         : 17 Jun 2017 / 22 Ramadhan 1438

Attachments