Search this site

 

Ibu-Bapa Berterima Kasih Kepada Kementerian Kesihatan

Bahasa Melayu
 

Ibu-bapa kepada kanak-kanak berumur 2 tahun yang mempunyai tempurung kepala yang tidak normal, yang telah dibedah pada 20hb Mei 2008, menyatakan rasa berterima kasih kepada kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kementerian Kesihatan di atas kejayaan pembedahannya. Tempurung kepala kanak-kanak itu telah dibentuk semula dan diubah-suai supaya otak kanak-kanak tersebut boleh terus berkembang secara normal. Kumpulan Perubatan Hospital RIPAS yang diketuai oleh Professor David Staffenberg, konsultan pelawat ke Jabatan Maxillo Facial dan Pembedahan Plastik Facial, terdiri daripada Assoc. Prof Dr. N. Ravindranathan, Dr Haji Haroon (Neurosurgeri), Dr Suresh (Pediatrik), Dr Rohayati Taib (Pediatrik), Dr Mohan Ramalingam (Ophthalmologi), Dr Nair (Anesthesiologi), Matron Haji Rosli, Sister Haji Mohammad dan Md Husin.

Professor David Staffenberg, peneraju bidang pembedahan pembentukkan tempurung kepala tidak normal bertaraf dunia, di Institut Perubatan Albert Einstein (Albert Einstein Medical Institution), New York, Amerika Syarikat, sangat terpegun dengan kemudahan-kemudahan yang terdapat di Hospital RIPAS. Beliau sangat berpuas hati dengan pembedahan dan komitmen para Pediatrik yang menjaga kanak-kanak tersebut selepas pembedahan dijalankan.

Dalam mengembangkan perkhidmatan-perkhidmatan berteknologi tinggi/canggih, Kementerian Kesihatan baru-baru ini mendatangkan seorang pakar dari Perancis bagi menjalankan bengkel secara langsung (live workshop) mengenai pembedahan tulang belakang. Professor James Garrity, antara pakar lain yang di datangkan dari Mayo Clinic, Amerika Syarikat telah membuat lawatan pada Januari 2008 bagi kerjasama menjalankan pembedahan ‘eye bone complex’ di Hospital RIPAS dengan usahasama/kerjasama Jabatan Maxillo Facial dan Pembedahan Plastik Facial.

-TAMAT-

 

Tarikh: 4 Jun 2008 / 29 Jamadilawal 1429


English

Grateful parents expressing gratitude to the Ministry of Health

Parents of a 2 year old child with an abnormal skull, who was operated on 20th May 2008, expressed their gratitude to His Majesty’s government and the Ministry of Health for the successful operation. The skull has been reshaped and re-modified so the brain can continue normal development. The RIPAS team led by Professor David Staffenberg, visiting consultant to the Department of Maxillo Facial and Facial Plastic Surgery, consisted of Assoc. Prof Dr. N. Ravindranathan, Dr Haji Haroon (Neurosurgery), Dr Suresh (Paediatrics), Dr Rohayati Taib (Paediatrics), Dr Mohan Ramalingam (Ophthalmology) Dr Nair (Anaesthesiology), Matron Haji Rosli, Sister Haji Mohammad and theatre circulator, Md Hussin.

Professor David Staffenberg, a world leading authority in the surgery for shaping abnormal skulls at Albert Einstein Medical Institution, New York, USA, was extremely impressed with the facilities at RIPAS Hospital. He was most impressed with the operation and the commitment of the paeditricians who helped to look after the baby after the surgery. Visiting Consultant Professor David Staffenberg has been listed as one of America’s top doctors in the New York Metro Area. In 2004, he received the Mayor of New York’s award for Excellence on Science & Technology and was invited recently the Great Ormond Street Hospital in United Kingdom to carry out separation of conjoined twins which was successfully done.

In evolving such high technology services, recently Ministry of Health sponsored an expert from France to conduct a live workshop on spine surgery. Another eminent expert from Mayo Clinic, USA, Professor James Garrity visited in January 2008 to collaborate in carrying out complex eye bone operations at RIPAS Hospital in collaboration with the Department of Maxillo Facial and Facial Plastic Surgery.

The Ministry of Health in its pursuit of developing high end technology services in medical care is continuously evolving such areas of development.

-END-
 

Date : 4th June 2008

 

[ back ]

Copyright © Ministry of Health, Brunei Darussalam. All rights reserved.