Search this site

 

MAKLUMAT TERKINI MENGENAI DENGAN SUSU DAN PRODUK TENUSU DARI NEGARA CHINA 
 

Menyusul daripada siaran akhbar bertarikh 20 hb dan 25 hb September 2008 berhubung dengan isu susu dan produk tenusu dari Negara China yang dicemar dengan bahan kimia “Melamine”, Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai maklumat terkini senarai susu dan produk tenusu yang telahpun dicemari yang diperolehi dari pihak “Information on Food Safety Authority Networking (INFOSAN), Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan senarai produk yang didapati dijual di Negara ini hasil dari pemantauan pihak Kementerian Kesihatan (sila lihat lampiran).

  

  

  

    

Pihak Kementerian Kesihatan melalui Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan, Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan dan pejabat-pejabat kesihatan di daerah-daerah sedang giat menjalankan pemeriksaan dan pemantauan ke pasaraya-pasaraya dan kedai-kedai runcit bagi mempastikan produk-produk berkenaan tidak ada dalam pasaran. Para Pengimpot dan peniaga yang terbabit adalah diarahkan untuk menghentikan pengimpotan dan menarik balik kesemua produk yang terlibat dengan serta merta.

Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan juga memohon kerjasama orang ramai supaya melaporkan ke Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan dan Pejabat-Pejabat Kesihatan Daerah yang berhampiran sekiranya mereka mendapat produk-produk yang terbabit masih dalam pasaran.

Kementerian ini juga ingin memaklumkan sepertimana yang diperuntukkan di bawah Bab 9 ceraian (1) sub-perenggan (i) Akta Kesihatan Awam (Makanan) (penggal 182) bahawa sesiapa menyediakan, menjual atau mengimport makanan yang boleh memudaratkan kesihatan boleh dipenjara selama lima (5) tahun atau suatu denda atau kedua-duanya sekali.

Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut bolehlah menghubungi:

Bahagian Kawalan Kualiti dan Keselamatan Makanan
Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar
Jabatan Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan
Jalan Delima Dua, Berakas
Nombor telefon: 2 331100 - 5/6/8/9/10
Nombor faksimili: 2 331107

Ataupun bolehlah melayarai laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn 

-TAMAT-

26 Ramadhan 1429H / 27 September 2008
 

 

[ back ]

Copyright © Ministry of Health, Brunei Darussalam. All rights reserved.