Sign In

Survey Logo RedirectKAJI SELIDIK MENGENAI TELUS TO IMPROVE


 

Tujuan kaji selidik ini dijalankan bagi mendapatkan statistik mengenai pengetahuan warga Kementerian Kesihatan tentang dasar TELUS to Improve”  yang telah mula berkuatkuasa pada 1 Januari 2017.

 

Sukacita dipohonkan kerjasama Pengiran/Dato/Datin/Tuan/Puan untuk mengisikan dengan lengkap borang kajiselidik dan mengembalikannya ke Audit Dalaman tidak lewat daripada 21 September 2017.

 

Borang kajiselidik boleh diakses melalui empat cara-cara seperti berikut:

 

i)          Mencetak dan melengkapkan salinan borang kajiselidik (klik disini) dan mengembalikannya ke

 

Audit Dalaman

Tingkat Bawah, Old Wing, Kementerian Kesihatan

Commonwealth Drive

Bandar Seri Begawan BB3910

 

ii)         Melengkapkan salinan borang kajiselidik dan mengemelkan softcopy ke internal.audit@moh.gov.bn

 

            iii)         Melayari link https://www.surveycrest.com/s/telussurvey.

 

            iv)        Membuat imbasan kod QR berikut:

 

                        A picture containing object    Description generated with high confidence


Kerjasama yang diberikan oleh Pengiran/Dato/Datin/Tuan/Puan dalam perkara ini adalah sangat dihargai. 

 

 

Terima Kasih

والسلام

 

Audit Dalaman

Tingkat Bawah, Old Wing

Kementerian Kesihatan

Commonwealth Drive

Bandar Seri Begawan BB3910​

Negara Brunei Darussalam

 

Tel: 2380948